Dophehar 230 k around ghar k bahar khari ki, 3bjay bahar aya tou bike nai thi
DHA Z block

CG125 stolen -1580423